תקנון האתר ותנאי שימוש

תקנון

כל הזמנה וכל פעולה המתבצעת באתר מהווה הסכם לתנאי התקנון. הנהלת הפורטל bini שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדי פעם את התקנון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הוראות כלליות

אסור לרשום עסק יותר מפעם אחת. בעל עסק שירשום את שמו יותר מפעם אחת, עלול לאבד את זכות הרישום באינדקס.

הפורטל bini  נועד לשימוש מסחרי או פרטי. כל שימוש אחר אסור, מלבד שימוש שצוין בתקנון האתר או שהתקבלה עליו הסכמה מיוחדת.

הפורטל bini  מספק הן לנותני שירות והן למשתמשים מדריך עדכני לחיפוש נותן שירות המיועד לפרסום או לחיפוש אחר נותני שירות מומלצים בתחומם. האתר מאפשר לכל בעל עסק להתפרסם באינדקס תחת הסיווג המתאים לו ולקבל שירותים נוספים כמו מיני סייט, כרטיס עסק ושירותים נוספים בתשלום.

כל התמונות המופיעות באתר הן לשם המחשה בלבד.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באתר לכל מי שלא יעמוד בתנאי השימוש באתר.

בעלי הפורטל bini עושים את כל המאמצים כדי לבקר, לאמת ולסנן נותני שירות לא מתאימים. עם זאת, בעלי האתר אינם אחראים לתוכן המודעות באתר ולתוכן הטקסט ותמונות. לאור זאת, לא תוכל להיות עילה לתביעת צד ג' נגד החברה כתוצאה מהתוכן והמידע המתפרסם באתר.

אסור לשכפל, להעתיק, להפיץ, לפרסם ולהשתמש בתכנים המופיעים הפורטל bini , אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת מאת בעלי החברה.

הנהלת הפורטל רשאית לסרב לפרסום תכנים אשר מפרים את תנאי התקנון או עלולים לפגוע באתר או בצד שלישי. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למחוק את התכנים האלו ואת כרטיסי עסק של נותני השירות, בהתאם לשיקול דעתה, בכל עת וללא תמורה.

הנהלת הפורטל רואה לנכון להדגיש באופן חד משמעי כי היא לא תהיה אחראית לכל פגיעה או לכל נזק הנובעים כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש במידע ומהשירות המוצע באתר עקב התקשרות בין הגולש לבין נותן השירות.

המשתמש מתחייב שלא להכניס או להעלות תוכן בלתי חוקי כמו: תוכן העוסק בלשון הרע, תוכן מיני, תוכן אלים, תוכן מזיק, תוכן בגין עוולה נזיקית, הפרת חובה חקוקה, תוכן המפר את חובת תום הלב או הזהירות או כל תוכן המפר את חוקי מדינת ישראל.

המשתמש מתחייב כי במידע המפרסם על ידו אין פגיעה בזכות הקניין.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלהנהלת החברה מותר להסיר כל פרסום כנ"ל, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי הנמסר על ידי המשתמש בעת תהליך הרישום לאתר או בזמן השימוש באתר או על כל מידע הנאסף על המשתמש בעת הגלישה באתר. הנהלת האתר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים ועושה את כל המאמצים לשמור היטב על המידע שנמסר לה.

הפורטל תעשה את כל המאמצים כדי להימנע מלמסור את פרטי הגולשים, להוציא מקרים שבהם פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש, מבוצעות לשם ביצוע תרמית מסוגים שונים או במקרים שבהם תהיה מחויבת החברה למסור את המידע בהתאם לצו שיפוטי או כאשר תעמוד החברה בפני איום שינקטו נגדה צעדים משפטיים, פלילים או אזרחים, כתוצאה מפעולות שעשה המשתמש באתר. בכל המקרים האלו רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד ג' הטוען כי נפגע מפעולות המשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

הפורטל bini שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנמסרו באתר, ובכל מידע שתאסוף החברה על אודות דפוסי השימוש באתר וזאת לצורך שיפור השירותים, ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דוא"ל או בשיחה טלפונית או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי, לרבות מפרסמים כאשר ברור שהמידע הנמסר לא יזהה אישית את הגולש.

החברה רשאית לשלוח למשתמשים באתר מידע פרסומי באמצעות דוא"ל, גם מידע פרסומי של החברה וגם מידע הנשלח ממפרסמים אחרים. אך חשוב להבהיר כי אם נרשמת לקבל את אחד מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך לאף גורם חיצוני, אלא אם הבעת את הסכמתך לכך בתהליך הרישום.

שמירת סודיות המידע באשר לכל משתמש ייעשה בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

זכויות הקניין הרוחני

כל דפי האתר כולל כל הנתונים הנמצאים בהם, הם רכושה הבלעדי של הפורטל bini 

אין לראות במידע המסופק על ידי החברה רשות או זכות כלשהי בקניין הרוחני של בעלי האתר או כל צד שלישי.

זכויות היוצרים ברעיון שעליו נבנה האתר, בעיצוב האתר, בסימנים המסחריים ובכל פעולה אחרת המתבצעת באתר, הן ייחודיות ובלעדיות לפורטל bini .

אסור להכניס באתר שינויים, אסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לשדר או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר בלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת מפעילי האתר.

ההגנה על הפרטיות

הפורטל bini אינה מפלה בין משתמש למשתמש על רקע מין, גיל, גזע, לאום, דת העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

במקרה שבו ייגרם נזק לחברה עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, מתחייב המשתמש לפצות את החברה, את הנהלת החברה, את עובדי החברה את בעלי המניות של החברה או כל מי שהוא אחר מטעמם שנגרם לו הפסד רווח, נזק, או על הוצאות כספיות ועל כל תשלום, כולל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות.

תנאי השימוש הנ"ל מתווספים לתנאי שימוש אחרים המפורסמים באתר. בכל מקרה של אי התאמה בין תנאי השימוש, תנאי שימוש אלו יגברו.

על תנאי השימושי יחול רק החוק והדין של מדינת ישראל. מקום השיפוט בכל הקשור לשימוש ולתקנון האתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

הפורטל bini אינה יכולה להתאים את תנאי השימוש באתר ואת תנאי השירות לחוקים של מדינות אחרות בעולם. לכן, אם המשתמש תושב או אזרח של מדינה זרה או שוהה באותה העת במדינה זרה, חלה עליו החובה לבדוק ולבחון האם תנאי השימוש ותקנון האתר תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. בכל מקרה, החברה מבהירה, כי האחריות על הפרת הדין של המדינה הזרה כתוצאה מהשימוש בשירות שמציע האתר, חלה על המשתמש בלבד.

ביקורות

 •  1 אוורסט פסגת השינה

  אוורסט פסגת השינה

  מקלף 7 ציק פוסט
  מנהל אתר quote פניתי ל"אוורסט" פיסגת השינה בע"מ" לצורך קנית מזרן. השירות מקצועי. היחס אדיב. עמדו בזמנים. המחיר ממוצע. ביררתי מחירים. פניתי אליהם מכיוון שהם נמצאים הכי קרוב אלי ונתנו שירות מהיר עם מחיר הוגן.
  ב 15/04/2016
 •  1 סליפנט

  סליפנט

  ככר צה
  מנהל אתר quote החברה סליפנט דרכה קניתי את המזרן של עמינח, מזרן כמובן בעל שם ומוניטין אך לא פחות חשוב מכך הוא השירות האדיב והמקצועי שקיבלתי מצוות העובדים. בסופו של יום, אדם שרוצה לישון טוב בלילה, הוא אדם שישקיע על המזרן שלו, בייחוד שמזרן זה לא מוצר שקונים כל שנה, כעת אני יודע שלפחות בשנים הקרובות אני הולך לישון טוב ויותר מזה, שילמתי אחלה מחיר על המזרן
  ב 08/11/2015
 • מנהל אתר quote במידה ואתם מחפשים מקום שווה ואיכותי לרהט בו את הבית, לא כדאי לכם לכם לפספס את החנות רהיטי לובלינר, בחנות עצמה יציעו לכם שפע רחב של רהיטים מכל הסוגים ובמיוחד יחס אישי. אני ואישתי רכשנו ברהיטי לובלינר גם פינת אוכל וגם ספת עור והופתענו לגלות שלמרות שהרהיטים אותם רכשנו לא היו יקרים, עדיין קיבלנו רהיטים בעלי רמת הגימור איכותית והטובה ביותר שקיימת היום בשוק.
  ב 08/11/2015
 •  1 אירופלקס

  אירופלקס

  בני ברק, הלח
  מנהל אתר quote אם יש דבר שלא מתפשרים עליו בחיים – זה איכות השינה שלכם. אך שתשנו בלילה ככה יראה כל היום שלכם, ובדיוק בשביל זה צריך להשקיע את המיטב על מנת לישון עם הציוד הטוב ביותר. אני אישית תושב המרכז ויש לידי הרבה חנויות לציוד שינה, אך החברה בהחלט עשתה עליי רושם טוב ובהחלט אבצע את הקניות הבאות שלי גם בעתיד גם שם.
  ב 08/11/2015
 •  2 דיפ סליפ

  דיפ סליפ

  יבנה, שד' הסנהדרין 3
  מנהל אתר quote אני אישית, לא גרה בעיר יבנה, אך נסעתי במיוחד על לשם על מנת לשמוע "על מה כל המהומה", ומסתבר שחבריי לא טעו, ואכן קיבלתי יחס אישי מהעובדים אשר עזרו לי לבחור את הציוד שבשבילו הגעתי. אני סובלת מבעיות גב ולכן הייתי חייבת מזרן אורופדי, בחנות דיפ סליפ מצאתי את המזרן המיועד ובנוסף לכך לא שילמתי מחיר גבוה מידי עבורו, שזה יתרון בפני עצמו.
  ב 07/11/2015
 •  1 רק מזרנים

  רק מזרנים

  רח' אוהל יעקב 7 טבריה
  מנהל אתר quote אני רוצה לשתף אתכם בחווית קנייה שקיבלתי מרק מזרנים, קיבלתי יחס חם ואדיב מהמוכרים, הם עשו את כל המאמצים למצוא לי מזרון איכותי ובתקציב שלי. אני ממליץ בחום על רק מזרנים.
  ב 02/11/2015
 •  3 הולנדיה

  הולנדיה

  בני ברק, הלח
  מנהל אתר quote כלוקח חדש של רשת הולנדיה אני רוצה להודות למנהל סניף רמת גן על היחס והשירות המקצועי שקיבלתי לאחר שביצעתי הזמנה בסניף תיאמנו מועד לקבלת המזרון, המזרון הגיע לביתי בתאריך שסוכם אני רוצה להודות לכם על מזרון איכותי ברמה גבוה, ועל שירות יוצא דופן בברכה, גלעד
  ב 02/11/2015
 •  1 ד

  ד"ר נייט מזרונים

  קרית עקרון
  מנהל אתר quote חנות מקסימה עם עובדים אדיבים, מזרונים איכותיים ברמה גבוה מאוד מומלץ.
  ב 28/10/2015
 •  1 פולירון פתרונות שינה

  פולירון פתרונות שינה

  הוד השרון, דרך רמתיים
  מנהל אתר quote אני הגעתי לחנות בהוד השרון על מנת למצוא מזרן אורתופדי עבורי ובהחלט מצאתי את מה שהייתי צריכה. בנוסף, רכשתי עבור ביתי ספת נוער נפתחת אשר גם מכילה מקום נוסף לאחסון שמיכות וכמובן כן מיטה נפתחת. אני אישית מאוד נהנתי מהשירות ובהחלט אשוב לשם בפעם הבאה. עד אז אני פשוט יהנה מהמוצרים שרכשתי בחנות, מה גם שאני יודעת שזה מיובא ממפעל פולירון בארץ, מפעל בעל מוניטין וותק של 40 שנה בתחום.
  ב 21/10/2015